Om chakrasystemet

Den här sidan är skapad för dig som vill veta mer om chakran. Kanske funderar du på en chakrabalansering, som är en av mina tjänster, eller är bara nyfiken i största allmänhet. Bra tycker jag! Vi är nämligen i ständigt samspel med våra chakran. De påverkar oss i hög grad, och vi kan göra mycket som påverkar dem.

Men vad är chakran egentligen? Min lärare sa en gång: ”Vår kropp består av energi och våra chakran är dess motorer, vilket är en bra liknelse. Ordet chakra (som på sanskrit, Indiens fornnordiska språk) betyder hjul, beskrivs lättast som snurrande hjul av livsenergi inuti vår energikropp. När de fungerar bra snurrar de i lagom takt, och förmår att både ta in och avge energi på ett sätt som är bra för oss. Men om vi t ex drabbas av sorg kan det tynga ner hjärtchakrat så att det börjar snurra långsammare, vilket i sin tur ofta påverkar även andra chakran. Du har säkert hört, eller upplevt själv att man kan fastna i sina känslor. I exemplet ovan skulle personen kunna fastna i sin sorg, om hen inte förmår gå vidare. Där kan en chakrabalansering göra god nytta. Jag vill dock verkligen betona att det finns mycket annat man kan, och bör göra i ett sådant läge! Att tillåta sig själv att gråta ut, eller prata med någon är också att ta hand om sitt hjärtchakra.

En annan form av obalans som kan uppstå är att ett chakra snurrar för fort. Tänk dig en person som alltid går på högvarv, och är väldigt mån om att prestera. Då försvinner för mycket energi från solar plexus- chakrat, (som är inriktat just på handling) vilket gör att man till slut hamnar i utmattning, eller annan fysisk och psykisk ohälsa.

Sannolikt har vi fler chakran än vi kan räkna, men i den klassiska läran koncentrerar man sig huvudsakligen på sju stycken, och det är dem jag tar upp här. Viktigt att tillägga är dock att nedanstående är en väldigt enkel förklaringsmodell till ett otroligt komplext system.

Tillsammans med varje chakra får du nedan ett enkelt uttryck som gör det lätt att förstå dess huvudfokus, (t ex halschakrat ”Jag talar”) samt vilken färg det har, och var det är placerat i vår energikropp.

Om du är intresserad av att läsa mer på egen hand refererar jag till litteratur i slutet.

Våra sju chakran

Rotchakrat

Placering: vid ryggradens slut Färg: röd Enkelt uttryckt: Jag är

Eftersom rotchakrat är kopplat till den fysiska identiteten av oss, fokuserar medvetandet här på den fysiska och materiella världen; hälsa, boende och arbete, ekonomiska frågor, samt trygghet och säkerhet.

Vid balans i detta chakra tycker man sig stå med fötterna stadigt på jorden, och har tillit till att både man själv och omgivningen kommer förse en med det man behöver. Man vårdar det man har i det yttre, allt från sin kropp, till arbete och ekonomi.

Vid obalans kan man bli överdrivet uppmärksam på sin fysiska hälsa, och vara för materialistisk. Råder det å andra sidan energibrist kan man t ex bo för mycket i huvudet, och ha svårt att känna in kroppen och dess behov. Det är inte ovanligt att kämpa med sviktande hälsa här, och ekonomiska problem. Upplevelsen är att tillvaron ofta gungar på ena eller andra viset.

Sakralchakrat

Placering: i höjd med korsbenet Färg: orange Enkelt uttryckt: Jag känner

Sakralchakrat är kopplat till vår känslomässiga identitet, vilket är precis vad man koncentrerar sig på här. Man frågar sig själv vad man behöver, och vad man vill ha: ”Mår jag okej, och om inte, vad kan jag göra åt det”? Här bor sexualiteten och lusten, begär, impulser och behovet av att njuta.

Vid balans har man ett känsloliv och en sexualitet som fungerar tillfredställande. Man känner livsglädje, passion och kan uttrycka sin kreativitet!

Vid obalans kan man vara överdrivet känslosam, och lider ofta av skuldkänslor. Förmodligen har man svårt att sätta gränser. Man kan även ha lätt att fastna i olika beroenden, i de fall man är allt för impulsiv.

Har man å andra sidan en brist på energi i sakralchakrat, kan man ha problem med att känna känslor och därmed ge uttryck för dem. Det är inte ovanligt att man har svårt att ge sig hän sexuellt, eller njuta på andra sätt, t ex genom att unna sig något.

Solar plexus- chakrat

Placering: solarplexus Färg: gul Enkelt uttryckt: Jag vill, jag kan

Detta chakra är kopplat till egot, inriktat på självdefinition. I detta medvetandetillstånd fokuserar man nämligen på hur man framstår i världen, hur man definierar sig själv, och vad man försöker åstadkomma genom handling. Här finns otroligt mycket av vår kraft samlad: Viljestyrka, självkänsla, och förmågan att förvandla sina drömmar till verklighet!

Vid balans har man vilja, disciplin och nog med handlingskraft för att kunna jobba mot sina mål. Man har ett hyfsat gott självförtroende och vågar därmed höras, synas och ta sin plats i världen.

Vid obalanser kan man dock bli för karriärinriktad, och arbeta så hårt att man har stora svårigheter att koppla av. I värsta fall kan man vara dominant med kontrollbehov, kanske till och med aggressiv.

Råder det däremot brist på energi i detta chakra har man en svag självkänsla, och samma sak kan det vara med viljan. Man kan lida av att man är passiv och lat, och alltför mycket av en drömmare.

Hjärtchakrat

Placering: i bröstkorgen Färg: grön Enkelt uttryckt: Jag älskar

Detta vår sociala identitet, även inriktad på självacceptans. Orden ”Jag älskar” förklarar enkelt vad det handlar om. Här har kärleken sin hemvist, den till andra och i våra relationer, men även den kärlek man känner till sig själv, och världen!

Vid balans i detta chakra har man, i stort, fungerande relationer. Man är empatisk och respekterar andra, men även sig själv. Man kan ta emot och uttrycka kärlek och har även nära till känslor som frid, glädje och tacksamhet.

Vid obalanser kan man lätt bli svartsjuk, och krävande i relationer, alternativt ge alldeles för mycket av sig själv, och ha svårt att sätta egna gränser.

Har man för lite energi i hjärtchakrat kan man å andra sidan bli ensam, eftersom man är väldigt blyg eller hämnad. Då är det ofta svårt att ge uttryck för känslor, och man utvecklar kanske bittra eller kritiska drag.

Halschakrat

Placering: i halsen Färg: blå Enkelt uttryckt: Jag talar

Här finns den kreativa identiteten av oss, inriktad på självuttryck. I detta chakra är man alltså fokuserad på kommunikation, vilket innefattar både att prata och lyssna. Men även att förmedla, och uttrycka sig på kreativa sätt. För det här är här vår lärare, konstnär, musiker, författare eller healer bor!

Vid balans har man lätt att göra sig förstådd. Man känner sig fri att skapa och vara kreativ på det sätt som passar en. Man vågar uttrycka, och stå för sina åsikter.

Vid obalanser kan man lätt prata för mycket, och förmodligen har man svårt att lyssna på andra. Lider man däremot av energibrist i halschakrat har man ofta svårt att göra sig hörd. Det kan bero på blyghet, eller rädslan att inte bli respekterad.

Pannchakrat (det tredje ögat)

Placering: mitt i ansiktet, mellan ögonbrynen Färg: indigo Enkelt uttryckt: Jag ser

Här återfinns den arketypiska identiteten, med inriktning på självreflektion. Det är här man har sin intuition, och kan bygga ett bo där såväl framtida visioner, som nattliga drömmar och det inre seendet, ges plats.

Vid balans kan man använda sin intuition och fantasi på ett bra vis. Man kan njuta av dagdrömmar utan att fastna i dem, i stället kan de föra en framåt! Är detta chakra väl utvecklat har man ofta även ett andligt seende. Kanske förnimmer man nära och kära på andra sidan, eller ser änglar och guider. Det sistnämnda kräver dock ofta tålmodig och medveten träning.

Vid stor obalans här riskerar illusionerna att ta över. Kanske fastnar man så mycket i drömmen om hur man vill att något ska vara, att man faktiskt har svårt att se hur det är i verkligheten. Vid brist på energi i pannchakrat har man i stället svårt att fantisera och visualisera. Det kan till och med kännas omöjligt att föreställa sig att något skulle kunna förändras.

Kronchakrat

Placering: på hjässan Färg: violett Enkelt uttryckt: Jag vet

Identiteten är den universella, inriktad på självkännedom. Här lär man nämligen känna sig själv på djupet. Men man upptäcker även att man är del av en universell enhet, vilket kan beskrivas som känslan av att ”vara ett med alla” eller ”ett med Alltet”.

Vid balans i kronchakrat har man andlig kontakt, och besitter sådan kunskap och visdom. Man känner sig förenad med andra, och det ansvar som följer med det. Man har tillit till att den osynliga världen, vare sig man benämner den Gud, den högsta Kraften, Källan, eller Universum existerar, och att det finns ett syfte, och en mening med allt.

Vid obalans kan man vara överdrivet intellektuell eller andligt beroende. Man kan verka ogrundad och förvirrad. Men har man energibrist i detta chakra kan man istället framstå som väldigt begränsad i intellektuella och andliga frågor. Ofta är man skeptisk till allt som inte går att bevisa, och fäster kanske bara vikt vid det materiella.

Det här var, som nämndes i början, en väldigt enkel introduktion till ett otroligt komplicerat system. Men jag hoppas ändå att jag lyckades kasta lite ljus över våra sju viktigaste chakran, och kanske har jag väckt din nyfikenhet att läsa vidare, eller arbeta med dina egna!

Funderar du på att boka en chakrabalansering?

Vad roligt och spännande!

Då hittar du mer information under fliken ”Tjänster och priser”. Du kan även boka ett samtal där du får reda på hur du kan enkelt kan stärka ditt chakrasystem genom olika övningar. Det bokas bäst som uppföljning till en balansering, eftersom jag då vet mer om hur just dina chakran mår, men kan även väljas som ensam tjänst.

Om du önskar läsa mer i detta ämne kan jag rekommendera böckerna Chakran av Anodea Judith och Chakraboken av Helena Omfors