The Emotion Code® Hjärtmuren och priser

Prisuppgift och omdömen hittar du längre ner på sidan!

Tjänsten Borttagning av hjärtmur, samt pris hittar du längst ner på denna sida, efter prisuppgift och omdömen gällande vanliga sessioner med Emotion Code🔽

Som en introduktion skulle jag vilja börja med att presentera tre unika saker med The Emotion Code®:

Eftersom metoden använder sig av det undermedvetna för att få svar kan den hjälpa alla! Detta inbegriper allt från barn och ungdomar, till äldre dementa, svårt sjuka och även djur!

Ovanstående kan vara svårt att förstå, men bygger just på det faktum att man arbetar med det undermedvetna. Vårt undermedvetna kan kortfattat beskrivas som hårddisken på en dator som registrerat och lagrat allt som någonsin hänt oss, i kombination med att det alltid är vaket. Det är därför vårt medvetna jag inte behöver vara närvarande under en session – det fungerar ändå!

Det här är naturligtvis helt fantastiskt eftersom det öppnar stora möjligheter, inte bara för dig som person, utan även i din roll som anhörig!

I de fall då klienten av olika anledningar inte anses mogen eller medveten nog ge sitt samtycke pga. ålder, tillstånd eller för att det är ett djur, har du som vårdnadshavare / ägare och/ eller den som har ansvaret för personen eller djuret i fråga, rätt att boka en session. Barn ska enligt svensk lag vara 8-18 år för att denna regel ska gälla.

Vänligen observera att ett ja från klientens undermedvetna alltid behövs innan en session. Blir det ett nej är det inte lämpligt just för tillfället, eller så är det möjligt att jobba med en annan frågeställning – om vi får den tillåtelsen.

Det andra som är så fantastiskt med The Emotion Code® är att klienten inte behöver kunna lokalisera de instängda känslor som kommer upp i en session, inte förstå, minnas eller konfrontera dem – frigörandet kommer ändå ske! Det gör att klienten kan bli fri från sådant som hände när man var för liten för att komma ihåg det, sådant man förträngt, och annat man inte vill eller orkar prata om.

Faktum är att klienten inte ens behöver vara med, vilket återigen beror på att det är det undermedvetna som representerar klienten under sessionen.

Det tredje som gör The Emotion Code® unikt är att om du tycker om den, om du anser att den hjälper dig, ditt barn eller djur, men samtidigt inser att du inte har rådd att boka sessioner hela tiden – kan du köpa boken, på svenska eller på engelska, och börja praktisera själv!

Du behöver inte vara det minsta andlig eller medial för att frigöra instängda emotioner, och du behöver inte certifiera dig för att kunna göra ett gott jobb på dig själv, nära och kära. Du behöver ”bara” läsa boken och träna, en billig investering jämfört med allt det kan ge!

Viktigt att veta här är dock att du inte får ta betalt, om du inte är en certifierad practitioner.

Vad innebär The Emotion Code® ?

De flesta är överens om att det som händer oss i livet både påverkar oss i stunden, och sätter sina spår i oss. Det kan vara allt från små händelser vi knappt minns efteråt, till stora trauman vi aldrig kommer glömma. Vi kallar det ibland för vårt känslomässiga bagage.

Det som fått oss att växa bär vi förstås med lätthet! Det är vårt samlade negativa bagage, alltså det jobbiga vi varit med om och av någon anledning inte lyckats skaka av oss, som med tiden bli allt tyngre att bära. Det kan uttrycka sig på många olika sätt; som värk i kroppen, oro, sömnproblem, övervikt eller depression. Denna lista kan i princip göras hur lång som helst.

The Emotion Code® är en form av healing som frigör instängda känslor som inte blivit bearbetade, och därför har vi inte heller blivit av med dem. Anledningarna kan vara flera; känslan fick inte lov att uttryckas i stunden, den kanske var för smärtsam eller opassande, eller så gjorde  vi vårt bästa för att ignorera den…

I denna effektiva och samtidigt skonsamma metod använder man sig av klientens undermedvetna, en känslotabell och magnetisk energi, för att frigöra dessa instängda känslor.

Jag är medveten om att det kan låta bra för att vara sant, men metoden, som grundades i USA av dr Bradley Nelson är i dag en väl etablerad metod med tusentals certifierade utövare i hela världen, och minst lika många berättelser om hur många som upplevt sig hjälpta!

Läs gärna mer om the Emotion Code® på deras officiella sida som du hittar här: http://discoverhealing.com/

Vilka problem kan The Emotion Code® hjälpa till med?

The Emotion Code® kan, genom att reglera obalanser i kroppen som uppstått till följd av instängda känslor, lindra en rad psykiska och fysiska åkommor. Nedanstående exempel är tagna från dr Nelson Bradleys egen praktik, där hans patienter känt sig hjälpta med följande tillstånd av The Emotion Code®:

Höftsmärta, ont i ryggen, oro, depression, allergier, infertilitet, PTSD, astma, ångest, fobier, sömnstörningar, huvudvärk, ledvärk m.m.

Det finns många fler åkommor listade, fråga gärna mig om du är osäker.

Men man kan också ha andra problem, och mål i åtanke!

Exempel på frågeställningar man kan arbeta med kan vara:

Har jag några instängda emotioner som frigjorda kan hjälpa mig att förbättra mitt fokus / självförtroende / humör?

Finns det instängda känslor som kan frigöras så att jag kan ha större tålamod med mitt barn / i mitt arbete / i min läkningsprocess?

Har jag några blockeringar som hindrar mig från att nå framgång / känna mer glädje / inre ro?

Hur går en session med the Emotion Code® till?

Man kan arbeta med The Emotion Code® både på plats och på distans. Vid fysiska träffar är muskeltestning ett vanligt sätt att  få svar från klientens undermedvetna. Många utövare, liksom jag, väljer dock att arbeta på distans. Man kopplar då upp sig på klientens undermedvetna, och använder sin egen kropp som instrument.

Som klient har du möjlighet att vara med på telefon eller i ett videomöte under tiden, men det är inget måste.

Många tycker dock att det är givande och spännande att delta i sessionen. Vid ett sådant tillfälle kanske du vill veta mer om en viss känsla än ditt undermedvetna kräver, och då kan vi ta fram fakta, som t. ex ålder och om det är kopplat till en viss händelse eller situation.

Men om du inte kan relatera till det som kommer upp gör det ingenting.  Återigen – det är via ditt undermedvetna vi identifierar och frigör, vilket gör att du varken behöver bekräfta, berätta för mig eller minnas för att frigörandet ska lyckas!

Men hur går det till mer exakt i en session?

Inom The Emotion Code® arbetar man med en känslotabell innehållande sextio känslor, speciellt utformad av grundaren till denna metod, dr Bradley Nelson. Med hjälp av den letar man sig fram till den känsla som är redo att frigöras för tillfället, via ja eller nej- svar. När man sedan hittar känsloordet, t. ex. irritation, frågar man om man kan frigöra denna känsla direkt, eller om man behöver veta mer. Om svaret blir ja räcker det ofta att ta fram en ålder.

Frigörandet sker genom att upprepade gånger föra en magnet ett stycke längs vår huvudmeridian, alltså den största energibanan vi har i kroppen.

Dr Bradley Nelson jämför det med att avmagnetisera ett VISA-kort; du tar helt enkelt bort laddningen i kortet (känslan) och blir därmed av med den. Det betyder naturligtvis inte att du blir av med all irritation du bär på, frigörandet gäller endast en gång, knuten till en viss händelse eller situation. Men det betyder, å andra sidan, att ju fler irriterade instängda känslor du frigör – desto mindre benägen kommer du bli att känna dig irriterad!

Som sagt, om du vill ha mer information, gå gärna in på http://Discoverhealing.com/

Att tänka på före, under och efter en session:

Du behöver tänka ut ett, eller helst flera problemområden som du vill ha hjälp med.

Det kan t. ex. vara ont i ett knä, ångest, låg självkänsla, eller astma. Läs gärna under rubriken ”Vilka problem kan The Emotion Code® hjälpa till med”? eller fråga mig om du är osäker på om vi kan jobba med den åkomma du önskar få hjälp med.

Sedan mailar du detta/dessa problemområden till mig. Det ger oss möjlighet att reda ut om du behöver klarhet i någonting, eller om jag behöver ytterligare information för att kunna avgöra om dina önskemål är möjliga att arbeta med i denna metod.

Du läser igenom all text på denna sida t.o.m. rubriken Dementi före vår session!

Att du förstår vad The Emotion Code® är, hur det går till och ditt eget ansvar sparar oss värdefull tid – tid som behövs för att kunna frigöra instängda känslor!

Att tänka på under sessionen:

Det kan vara enormt bekräftande när en känsla man kan relatera till, kanske ihop med en viss ålder eller händelse identifieras, och vill du berätta det, och kort om vad som hände vid aktuellt tillfälle går det bra. Men det stannar där.

Det är som sagt väldigt förståeligt att behovet att lätta sitt hjärta kommer när känslan blir frigjord, men denna metod bygger inte på att man ska prata, tvärtom bygger den helt på det undermedvetna.

Som certifierad practitioner har jag skapat en energetisk koppling till dig, och fokuserar fullt ut på att hålla den för att få ut mesta möjliga av din session, och onödigt prat stör tyvärr den kopplingen!

Sessionen är strikt tidsbegränsad till 45 minuter, och jag har ingen möjlighet att ge dig extra tid. Så ge dig själv bästa förutsättningarna genom att inte prata för mycket under tiden!

Efter en session:

Man kan känna av negativa biverkningar några dagar efteråt i form av nedstämdhet, sorg, irritabilitet eller vad som nu processas ut. Även om frigörandet sker direkt tar det ändå lite tid för känslor och minnen att ge sig av. ..Att känna trötthet är också vanligt. It takes energy to process energy – det krävs energi för att processa energi, säger grundaren Dr Bradley Nelson, och det är ju alldeles sant! Så var extra snäll mot dig själv, ditt barn eller djur under de första dagarna efter en session. Man kan behöva vila och dricka lite extra.

Hur många sessioner kan behövas?

Den frågan går tyvärr inte att svara på. The Emotion Code är i likhet med många andra metoder och behandlingar ingen quick fix, utan en process. Det finns klienter som upplever förbättring efter en gång, andra behöver många sessioner för att känna någon skillnad – om de ens gör det. Ibland är förändringarna väldigt subtila och sker över tid.

DEMENTI

Det finns ingen garanti för att The Emotion Code® kommer hjälpa!

Återigen, Emotion Code ska inte ses som en quick fix!  Även om den ibland kan hjälpa snabbt, är det långtifrån alltid den gör det – vilket gäller de flesta andra metoder och behandlingar!

Faktum är att professionella utövare inom både traditionell och alternativ vård sällan kan ge garantier. En seriös psykolog, kiropraktor eller massör kan säga att det finns en god chans att du kommer bli hjälpt, men de lovar ingenting, vilket naturligtvis beror på en mängd orsaker. Allt från att varje person är unik, liksom alla processer, till att vi inte kan se in i framtiden och förutse eventuella förändringar. Men det beror också på att vi, och vårt arbete , inte är allt som krävs för att förbättring ska ske.

Du är givetvis en viktig del i din egen hälsoresa! Oavsett om du söker för t. ex. värk, ångest eller någon form av missbruk inom traditionell eller alternativ vård kommer du aldrig undan ditt eget ansvar!

Att investera i sin egen hälsa är alltid en god idé- och samtidigt ett ansvar

Med andra ord; En metod eller behandling ska aldrig ses som något man bara tar emot, och sedan är allt ordnat. Men om du aktivt arbetar för din hälsa, samtidigt som du tar emot hjälp från traditionell och/eller alternativ vård, då finns det ofta goda förutsättningar för ett bättre mående!

The Emotion Code® ska enbart ses som ett komplement till annan vård!

Det betyder att du aldrig ska förlita dig enbart på The Emotion Code®

Sök alltid traditionell vård om du upplever att du behöver hjälp!

Sluta inte gå till din läkare, osteopat eller psykolog!

Fortsätt ta mediciner så länge du har dessa föreskrifter från läkare eller annan behandlare inom traditionell vård!

The Emotion Code® är en form av energihealing, och kan inte skada dig, mer än de tillfälliga obehag som kan uppstå dagarna efter en session (och som finns beskrivna under rubriken ”Före, under och efter en session)

Därför tar jag inget ansvar för det som händer efter en session- det är ditt eget.

Det kan dock vara tryggt för dig att veta att det undermedvetna aldrig går djupare än du klarar av.

Jag tar inte heller ansvar för om man som klient tycker att det inte hänt någonting under en eller flera sessioner. Som jag skrivit ovan kan jag inte garantera att the Emotion Code® kommer hjälpa dig! Du bokar din session/-er av egen fri vilja och under eget ansvar.

Sessionerna sker alltid på distans. I dagsläget kan du välja om du vill vara med under tiden på telefon eller via videomöte, eller om du vill att jag utför den själv och ger dig skriftlig återkoppling efterå

Prislista för The Emotion Code®:

1 session vuxen / 45 min: 695 kr

2 sessioner, vuxen: 1150 kr

3 sessioner vuxen: 1650 kr

1 session barn, ungdom, djur/45 min: 595 kr

Prisuppgift när du vill boka flera sessioner på samma gång kommer snart, fråga mig gärna

Omdömen gällande The Emotion Code® – (och fler är på väg)

”Tack för min session med The Emotion Code®. Efteråt kände jag mig tömd på negativ energi, ungefär som om jag tömt en tung ryggsäck och sedan satt på mig den igen, fast utan innehåll. Så skönt!”

Jessica

”Jag är imponerad av hur träffsäkert The Emotion Code® var! Kände en tydlig lättnad efteråt och har redan bokat in fler sessioner”.

Helena Johansson

”Min katt Stina har blivit så glad och busig efter session. Hon äter bra och har inte kräkts en enda gång”!

Återkommande klient

”Jag måste säga att jag är helt förbluffad över resultatet av två sessioner med The Emotion Code®! Jag har slutat älta det som varit och är mycket lugnare. Känner att jag fått hjälp att gå vidare och är inte längre rädd för att inleda en ny relation i framtiden”.

Anna

”Redan efter första sessionen kände jag mig som mig själv igen, något jag inte gjort på över två år”🙏

Isabelle Haugland

”Vårt islandssto som varit ovillig att lämna gården i flera års tid gjorde det frivilligt efter en Emotion Code session med Louise! Och inte nog med det, hon gjorde det med lösa stigbyglar och tyglar från stallet…Helt otroligt”!!

Anette Gustavsson

BORTTAGNING AV HJÄRTMUREN, TJÄNST OCH PRIS

Går du ofta runt med en känsla av att det är något som fattas eller att det skaver inombords, även om du inte riktigt vet vad det är. Kanske är detta något du upplever trots att allt egentligen borde vara bra…

Då kan det mycket väl vara så att du är begränsad av en hjärtmur, något uppskattningsvis 95% av alla vuxna människor har.

En hjärtmur är en energetisk mur bestående av instängda emotioner, som ligger runt hjärtat, och bokstavligen talat bäddar in det. Ambitionen från det undermedvetna är god, detta skapas som ett skydd när vi såras, råkar ut för traumatiska händelser osv. När livet händer oss som man brukar säga…

Problemet uppstår när faran är över, och vi är redo att gå vidare. Hjärtmuren går nämligen inte bort av sig själv, den är kvar.

Vad finns det för tecken på att du har en hjärtmur?

Givetvis varierar det från person till person, men vanliga symptom är:

Du har värk i nacke, axlar och bröst.

Du kan uppleva låg motivation gällande flera områden i livet.

Molande och återkommande känsla av ångest och/eller tomhet.

Du fastnar lätt i negativa tankegångar.

Du har svårt att känna kärlek, både till dig själv och andra,

Du har problem med tillit och håller därför andra på avstånd, (vanligt även i nära relationer).

Du har alltför lätt att prioritera andra före dig själv.

Att bli avvisad och att förlåta är svårt för dig

Listan kan göras lång, och om du känner igen dig tycker jag absolut att du ska överväga att avlägsna din hjärtmur.

Enligt skaparen till Emotion Code® är det något av det bästa du kan göra både för din psykiska och fysiska hälsa!

Att få hjärtmuren borttagen skapar förutsättningar för att kunna leva ett mycket bättre liv – ett som inte styrs av rädslor, försvar och distans i samma utsträckning som före avlägsnandet, utan som utgår från HJÄRTAT – numera ett befriat sådant❤️‍🔥

Du kanske hör till dem som, likt jag och flera av mina klienter, upplever en direkt förändring. Eller så sker det mer subtilt och över tid. Eftersom vi alla är olika varierar det förstås hur det känns från person till person, men ta gärna del av exemplen nedan på hur det kan kännas när du är fri från din hjärtmur.

Efter att hjärtmuren avlägsnats

Du känner dig lättare, både till kropp och sinne.

Du upptäcker att du har högre tolerans för både egna och andras misstag.

Din blyghet minskar eller försvinner.

Du upplever ett större inre lugn.

Din självkänsla och ditt självförtroende växer.

Du får ökad inspiration och blir mer kreativ.

Du har större lust att vara social.

Du får lättare att säga din mening i olika sammanhang.

Du känner att du äntligen kan vara den du verkligen är – innerst inne.

Du upplever en större mening och/eller ett större flow i livet.

PRIS FÖR BORTTAGNING AV HJÄRTMUR

Hjärtmuren brukar vanligtvis ta mellan 2-5 sessioner. Det går tyvärr inte att säga i förhand hur många, då det naturligtvis är väldigt individuellt.

Därför lanseras avlägsnandet av hjärtmuren som ett paketerbjudande till en kostnad av 2500 kr❤️‍🔥

Varmt välkommen med frågor, funderingar och din bokning!